PAHALA YANG DIANJURKAN DI BULAN RAMADHAN


Dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah di bulan Ramadhan, seperti :
a. Qiyamu Ramadhan (sholat Tarawih) dengan berjamaah.
b. Sedekah.
c. Membaca Al Qur’an.
d. Memberi makan orang yang sedang berpuasa.
e. Memberi makan orang fakir dan miskin.
f.  Beristighfar (minta ampun) dan bertaubat.
g.  I’tikaf (tinggal di masjid), terutama pada sepuluh hari yang terakhir.
h.  Umrah.
i.   Mempererat silatur rahmi.
j.   Sungguh-sungguh dalam menggapai malam Lailatul Qadar.
k.   Dan lain-lain.
Copy paste untuk disimpan di komputer (tidak untuk dipublikasikan di situs lain) diperbolehkan tanpa izin terlebih dahulu.Jika ada artikel atau gambar yang menyinggung, atau di bawah Hak Cipta Anda maka sihlakan sms ke (085298362132) untuk ditindaklanjuti.

0 Response to "PAHALA YANG DIANJURKAN DI BULAN RAMADHAN"

Post a Comment