Poin Penting dalam Surah Al-Qadar

111

Keutamaan Al-Qur’anul Karim
serta ketinggian nilainya, dan bahwa ia diturunkan pada saat Lailatul Qadar.

Keutamaan dan keagungan Lailatul
Qadar
, dan bahwa ia menyamai seribu bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di
dalamnya.

 Anjuran untuk mengisi
kesempatan-kesempatan baik seperti malam yang mulia ini dengan berbagai amal
shalih.

     Jika Anda telah mengetahui
keutamaan-keutamaan malam yang agung ini, dan ia terbatas pada sepuluh hari
terakhir bulan Ramadhan maka seyogyanya Anda bersemangat dan bersungguh-sungguh
pada setiap malam dari malam-malam tersebut, dengan shalat, dzikir, do’a,
taubat dan istighfar. Mudah-mudahan dengan demikian Anda mendapatkan LailatulQadar, sehingga Anda berbahagia dengan kebahagiaan yang kekal yang tiada
penderitaan lagi setelahnya Di malam-malam tersebut, hendaknya Anda berdo’a
dengan do’a-do’a bagi kebaikan dunia-akhirat, di antaranya : 
   
    “Ya Allah, perbaikilah untukku
agamaku yang merupakan penjaga urusanku, dan perbaikilah untukku duniaku yang di
dalamnya adalah kehidupanku, dan perbaikilah untukku akhiratku yang kepadanya
aku kembali, dan jadikanlah kehidupan (ini) menambah untukku dalam setiap
kebaikan, dan kematian menghentikanku dari setiap kejahatan. Ya Allah
bebaskanlah aku dari (siksa) api Neraka, dan lapangkanlah untukku ritki yang
halal, dan palingkanlah daripadaku kefasikan jin dan manusia, wahai Dzat Yang
Hidup dan terus menerus mengurus (makhluk-Nya)”  
    
    “Wahai Tuhan kami, berikanlah
kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari
siksa Neraka. Wahai Dzat Yang Hidup lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya),
wahai Dzat Yang Memiliki Keagungan dan Kemulyaan. “
    
    “Ya Allah, sesungguhnya aku
memohon hal-hal yang menyebabkan (turunnya) rahmat-Mu, ketetapan ampunan-Mu,
keteguhan dalam kebenaran dan mendapatkan segala kebaiikan, selamat dari segala
dosa, kemenangan dengan (mendapat) Surga serta selamat dari Neraka. Wahai Dzat
Yang Maha Hidup dan terus menerus mengurusi makhluk-Nya, Wahai Dzat yang memiliki
Keagungan dan Kemuliaan. “
   
    “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu
pintu-pintu kebajikan, kesudahan (hidup) dengannya serta segala yang
menghimpunnya, secara lahir-batin, di awal maupun di akhirnya, secara terang-
terangan maupun rahasia. YaAllah, kasihilah keterasinganku di dunia dan
kasihilah kengerianku di dalam kubur serta kasihilah berdiriku di 
hadapanmu kelak di akhirat. Wahai Dzat Yang Mahahidup, yang memiliki Keagungan
dan Kemuliaan. 
   
     “Ya Allah, sesungguhnya aku
memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, ‘afaaf (pemeliharaan dari segala yang
tidak baik) serta kecukupan. ” 
   
     “Ya Allah, sesungguhnya Engkau
Maha Pengampun, mencintai pengampunan maka ampunilah aku. ” 

     “Ya Allah, aku mengharap
rahmat-Mu maka janganlah Engkau pikulkan (bebanku) kepada diriku sendiri meski
hanya sekejap mata, dan perbaikilah keadaanku seluruhnya, tidak ada Tuhan (yang
berhak disembah) selain Engkau.”

    “Ya Allah, jadikanlah kebaikan
sebagai akhir dari semua urusan kami, dan selamatkanlah kami dari kehinaan
dunia dan siksa akhirat. “

    “Ya Tuhan kami, terimalah
(permohonan) kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
wahai Dzat Yang Maha Hidup, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. 

    “Semoga shalawat dan
salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad r,
segenap keluarga dan para sahabatnya.”

SHARE