Tuntunan Sholat Lengkap: Doa & Bacaan Sholat sesuai Sunnah Nabi SAW

Tuntunan Sholat Lengkap

Last Updated on October 4, 2017 by Tongkrongan Islami

Tuntunan Sholat Lengkap –  Di antara ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada setiap pemeluk Islam, shalat mempunyai sifat dan kedudukan yang tersendiri. Boleh dikatakan mempunyai keistimewaan.

Shalat dalam Islam itu bukan sekedar upacara yang harus dilakukan paling banyak setengah hari dalam tiap-tiap tujuh hari (seminggu), tapi ia adalah suatu tempat berlindung yang tak mengecewakan  bagi seorang Islam, yaitu suatu keadaan tempat ia lebih banyak dapat mengumpulkan tenaga sesudah bergelut dengan kesibukan dan kegelisahan hidup sehari-hari sehingga ia lebih tabah untuk meneruskan perjuangan hidup selanjutnya ( M.Natsir, Marilah Shalat, Jakarta: Media Dakwah, 1999, hlm. 53-54)

Dalam bahasa Arab, perkataan shalat digunakan untuk beberapa arti. Di antaranya digunakan untuk arti do’a, seperti dalam firman Allah yang terdapat dalam al-Qur’an Surat (9) At-Taubah ayat 103: digunakan untuk arti “rahmat” dan untuk arti” mohon ampunan” seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur’an Surat (33) ayat 43 dan 56.

Hal ini sejalan dengan pendapat al- San’any: Artinya: shalat itu menurut pengertian bahasa berarti do’a. Ibadah shalat ini dinamai do’a karena dalam shalat itu mengandung do’a. Lihat Subul as-Salam Sarah Bulugh al- Maram Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 106.

Menurut Syekh Mahmud Syaltut, dalam sholat telah terhimpun segala bentuk dan cara yang dikenal oleh umat manusia dalam menghadapkan penghormatan dan pengagungan, tetapi mereka itu hanya menggunakan salah satu cara seperti sekedar berdiri dengan penuh hormat atau sekedar tunduk, atau sujud dan sebagainya, dan Allah menghimpun segala yang dikenal itu dalam ibadah shalat untuk menggambarkan puncak pengagungan kepada- Nya. (Lihat Al Islam Aqidah Wa Syari’ah, Mesir: Dar al Qalam, Cet III, 1966) Berikut tuntunan sholat lengkap yang seharusnya kita pahami bersama:

1. Menghadap Qiblat

عن عمران بن حصين رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلىة الرجل قاعدا قال: إن صلى قائما فهو أفضل ,وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد

Dari Umar Ibnu Husain r.a beliau bertanya tentang shalatnya seseorang dengan berdiri, beliau bersabda jika ia shalat dengan berdiri maka itu lebih afdhal, jika ia shalat dengan duduk maka pahalanya separuh dari shalat dengan berdiri, dan barang siapa shalat dengan berbaring maka pahalanya separuh dari shalat dengan duduk. (Diriwayatkan oleh imam yang tujuh kecuali Muslim).

فولّوجهك شطر المسجد الحرام

Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. (al-Baqarah: 144)

إذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثمّ اســتـقـبـل الـقـبــلة فكــبـّّر  رواه مسلم

Apabila engkau hendak melaksanakan shalat maka sempurnakanlah wudhumu kemudian menghadap kiblat dan bertakbir. (HR Muslim)

2. Lafadz Do’a Niat

Ibnu Qoyyim dalam kitab “IGOTSATULLAHFAN” berkata: Niat adalah menyengaja dan berazam atas sesuatu, dan tempatnya di dalam hati jadi tidak berkaitan dengan lisan. Oleh karena itu tidak ada satu lafadz niat pun yang dinukil dari Nabi dan dari sahabat. (Fiqih Sunnah: 81)

Sebagian ulama mazhab Syafi’i mensunahkan melafadzkan niat dengan lisan, mereka itu terbagi menjadi tiga golongan:

a. Menyebutkan niat dengan lidah itu menolong hati, lantaran itu menjadi sunah. Dijawab bahwa alasan itu bukan dari agama dan tidak dibenarkan oleh agama, dengan alasan itu juga berarti telah menambah satu ibadat dalam agama.

b. Menyebutkan niat dengan lidah itu merupakan tuntunan Nabi di dalam ibadah haji, oleh sebab itu dikiaskan perbuatan itu di dalam niat shalat. Tetapi riwayat hadis ini dhaif, dan ada qaidah yang menyatakan “LAA QIYAASA FIL’IBAADAH”

c. Bid’ah hasanah, karena perbuatan itu baik dan tidak ada Nabi berkata: “jangan kamu melafadzkan niat”. Di jawab bahwa tiap-tiap bid’ah dalam hal ibadah itu bid’ah dhalalah, tidak ada yang hasanah. (Soal-Jawab A. Hasan : 91-95) Tentang lafadz “ USHOLLI” yang sering dilafadzkan sebagian orang, kami tidak mendapati dari mana sumbernya.

3. Takbiratul Ihram

Mengangkat kedua tangan sejurus dengan bahu, mensejajarkan ibu jari dengan daun telinga.

عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده” فعل مثل ذلك رواه مسلم فى صحيحه

Dari Malik bin Huwairis, bahwa Rasulullah saw apabila bertakbir ia mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pada telinganya, begitu juga bila hendak rukuk dan bila mengangkat kepalanya dari rukuk lalu mengucap “Sami’allahu liman hamidah” ia mengerjakan demikian juga. (HR. Muslim dalam kitab Shohihnya).

قال إبن عمر :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يرفع يديه حتي يكونا حذو منكبيه ثم يكبّر رواه مسلم

Ibnu Umar berkata : Adalah Nabi saw apabila ia berdiri untuk shalat beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua bahunya. (HR Muslim)

Tentang Lafadz Takbiratul Ihram ( الله اكبر)

الحديث ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث حميد الساعدي قال : كان رسول الله ص م اذا قام الي الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال ( الله اكبر) و لحديث: اذا قمت الي الصلاة…الحديث  متفق عليه

Artinya: Dan hadis dari Ibnu Majah yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadis Abi Humaidi Assa’idi bahwa Rasululullah jika shalat ia menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua belah tangannya dengan membaca “ ALLAHU AKBAR “ dan menurut hadis: bila lamu menjalankan shalat, takbirlah…seterusnya hadis. (diriwayatkan oleh Bukhari Muslim)

اابو حميد الساعدي يقول: كان رسول الله ص.م اذا قام الي الصلاة استفبل القبلة ورفع يديه وقال الله اكبر رواه ابن ماجه

Artinya: Abu Humaid Assa’idi berkata adalah Rasulullah saw. jika berdiri untuk shalat maka beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua belah tangannya dan bekata “ ALLAHU AKBAR” ( HR. Ibnu Majah )

اقال رسول الله : اذاقال الامام : الله اكبر فقولوا: الله اكبر رواه احمد والبيهقي بسند صحيح

“Bersabda Rasulallah jika seorang imam berkata “ ALLAHU AKBAR” Maka katakanlah “ ALLAHU AKBAR” ( HR. Ahmad dan al-Baihaqi dangan sanad yang shahih).

Menurut imam Abu Hanifah takbiratul ihram sah dengan lafadz apapun yang berkaitan dengan ta’dzim dan tafhim seperti lafadz “Allahul ‘adzim, Allahu ljalil dan kalaupun dia membaca hanya lafadz “ALLAH” dan tidak menambahnya, maka sah shalatnya. Tetapi pendapat ini tidak bisa dipakai, karena tidak ada hadis yang menerangkan tentang hal itu.

Gerakan Takbir yang Belum Jelas Dasarnya

  • Takbir dengan memutar tangan terlabih dahulu sebelum bersedekap
  • Takbir dengan mendorong tangan lurus ke depan dan ditarik kembali kemudian bersedekap

4. Bersedekap

Yaitu meletakkan tangan pada punggung telapak tangan kiri di atas dada.

لحديث وائل قال: صلّيت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ووضع يده اليمني علي يده اليسرى على صدره  رواه إبن خزيمة فى صحيحه

Karena hadis dari Wail ia berkata : Saya shalat bersama Nabi saw, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. (HR. Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya).

Jumhur selain Malikiyah: meletakkan tangan kanan pada siku kiri.

رواه سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخارى

Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa’ad ia berkata: Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya pada siku kirinya dalam shalat. (HR. Bukhari)

Abu Hanifah dan Hanabilah: meletakkan kedua tangan di bawah pusar.

لما روي عن علي أنه قال : من السنة وضع اليمنى علي الشمال تحت السرة  رواه أحمد و أبو داود

Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ali ra ia berkata: diantara sunah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. (HR Ahamad dan Abu Dawud).

5. Lafadz Do’a Iftitah

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كماباعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي باماء والثلج والبرد

وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وماانا من المشركين, ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, لا شريك له و بذلك امرت وانا اول المسلمين (وانا من المسلمين ) اللهم انت الملك لا اله االا انت, انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فغفرلي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت وهدني لاحسن الخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت والصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت, لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انابك و اليك, تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك

Dalam riwayat lain lafadz وانا اول المسلمين diganti dengan وانا من المسلمين

Dalam kitab Mustadrak kepunyaan Hakim, terdapat hadis dari Imran bin Husain menyebutkan do’a iftitah “…وجهت” hanya sampai pada lafadz “وانا من المسلمين “. ( Nailul autor II: 550)

Do’a- do’a yang lain yang diperbolehkan:

وعن عمر: انه كان يقول بعد تكبيرة الاحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعال جدك ولا اله غيرك  رواه مسلم

Dan dari Umar: sesungguhnya berkatalah dia setelah takbiratul ihram : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعال جدك ولا اله غيرك (HR. muslim).

Hadis ini riwayatnya terputus, tapi dalam riwayat lain yaitu riwayat dari Daruquthni dinyatakan bersambung dan marfu’ atas Ibnu Umar. Menurut Ibnu Qoyyim hadis dari Ibnu Umar ini marfu’, menurut imam Ahmad menganggap baik dengan do’a ini. Menurut Ibnu Zaujiah tidak mengetahui dan mendengar orang menggunakan do’a iftitah ini.

6. Lafadz do’a Ta’awudz

قال ابن المنذر جاء عن النبي صلعم انه كان يقول قبل القراءة: اعوذ با الله من الشيطان الجيم رواه الدارقطني

Artinya: berkata Ibnul Mundzir datang dari Nabi saw sesungguhnya beliau berkata sebelum membaca fatihah: اعوذ با الله من الشيطان. (HR. Daruquthni).

اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الجيم

Artinya: jika engkau membaca al-Qur’an maka berlindunglah pada Allah dari Syaitan yang terkutuk. (an- Nahl: 98)

Lafadz Ta’awudz yang diperselisihkan

اعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلعم انه كان اذا قام الي الصلاة استفتح ثم يقول : اعوذبالله السميع العليم من الشيطان الجيم من همزه ونفخه ونفثه

Artinya: dari Abi Said al-Khudri dari Nabi saw sesungguhnya beliau jika bangun untuk shalat membaca iftitah kemudian ia berkata: اعوذبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه (HR. at-Tirmidzi)

Menurut Ibnu Khuzamah : shahih. Menurut Ahmad bin Hambal: tidak shahih. Perbedaan pendapat itu bersumber dari Ja’far Ibnu Sulaiman dan Ali Ibnu al-Yaskuri yang kesiqahannya diperdebatkan. Meski demikian Ahmad bin Hambal mengamalkannya.

Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah tidak ada keterangan apakah ta’awud itu dibaca pada rakaat pertama saja atau pada semua rakaat.

Berdasarkan keumuman surat an-Nahl: 98 membaca surat al- Fatihah pada rakaaat berikutnya juga dimulai dengan ta’awud. Begitulah pemahaman umum ketika muktamar, tetapi tidak di rumuskan secara jelas.

Bacaan ta’awud hanya pada rakaat pertama sesudah membaca do’a iftitah. Berdasarkan pada hadis:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلعم اذا نهض من الركعة الثانية افتتح القراءة با لحمد لله رب العامين ولم يكت  رواه مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: “Rasalallah saw apabila berdiri untuk rakaat yang kedua ia membaca Alhamdulillahirabbil ‘aalamien, dangan tiada berdiri (sebentar). (HR. Muslim, tersebut dalam Muntaqa).

Ada yang memahami bacaan “alhamdulillihi rabbil’ alamien” itu adalah surat Hamdalah artinya surat Fatihah.

7. Lafadz Do’a Basmalah ( بسم الله الرحمن الرحيم)

ولحديث نعيم للجمر قال صليت وراء بي هريرة رض فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بام القران حتي بلغ “ولا الضالين ” فقال امين,وقال الناس امين ويقول كلما سجد الله اكبر واذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله اكبر ويقول اذا سلم : والذى نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسو ل الله صلحم

Dari hadis Nu’aim al-Jumar berkata aku shalat dibelakang Abu Hurairah ra, lalu ia membaca bismilla-hirrahma-nirrahiimi kemudian membaca ummal qur’an hingga sampai wala-dha-li-n dan berkata a-mi-n, dan orang-orang berkata a-mi-n dan ia berkata setiap sujud ALLAHU AKBAR, dan jika ia berdiri dari duduk dua sujud berkata: ALLAHU AKBAR dan ia berkata jika salam: walladzi-nafsi biyadihi sesungguhnya aku paling serupanya shalat dengan Rasulullah saw. (HR. Nasa’i, Ibnu Khuzaimah, as-Siraj, Ibnu Hibban dan selain mereka).

8. Bacaan Surat Al-Fatihah

الحمد لله رب العالمين (1) الرحمن الرحيم (2) مالك يوم الدين (3) اياك نعبد واياك نستعين (4) اهدن الصرا ط المستقيم (5) صراط الذين انعمت عليهم غير المغذوب عليهم ولا الضالين (6)

لحديث عبادة بن الصامت رض ان رسول الله صلعم قال : لا صلاة لمن لا يقرا بفاتحة الكتاب متفقعليه

Artinya: “Karena hadis Ubadah bin Shamit ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah. (Muttafaqun Alaih).

ولحديث عبادة قال صلي رسول الله صلعم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء امامكم قال قلنا يارسول الله اي ولله قال لاتفعلوا الابام القران  رواه احمد والدارقطني والبيهقي

Artinya: “Karena hadis Ubadah, Rasulullah saw shalat Subuh lalu beratlah bacaan bagi Rasulullah. Maka tatkala selesai shalat, beliau berkata: sesungguhnya aku melihat kalian membaca di belakang imam kalian, Kata Ubadah. Bahwa kita semua menjawab, “Ya Rasulullah, demi Allah benar bagitu!, ”Maka sabda Nabi: Janganlah kamu mengerjakan demikian kecuali bacaan al-Fatihah. (HR. Ahmad, Daruquthni dan Baihaqi).

9. Lafadz Do’a Amin ( امين)

لحديث ابي هريرة رض عن النبي صلعم قال اذاامن الامام فامنوا فاءنه من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

Artinya: “ Karena hadis Abu Hurirah ra. Dari Nabi saw. bersabda: Apabila Imam mengucapkan Amin, maka bacalah Amin. Karena sesungguhnya orang yang bersamaan mengucapkan Amin dengan aminnya Malaikat, maka diampuni baginya dosa yang telah terdahulu. (HR. Mutafaqun alaihi)

وعنه ايضا ان رسول الله صلعم قال ذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين فوافق احداهما الاخرى غفرله ماتقدم من ذنبه متفق عليه

“Darinya juga, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Apabila salah seorang diantara kalian berkata Amin, dan Malaikat berkata Amin di langit, lalu salah satu diantara keduanya bersamaan membacannya, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. (Muttafaqun Alaih).

Menurut Ibnu Hajar lafadz” امن “ dalam hadis ini mengandung tiga makna:

Secara dhahir berarti ucapan amin, huruf fa’ dalam “ fa amminu” menurut jumhur ulama bukan merupakan fa’ sababiyah melainkan fa’ muqaranah, sehingga aminnya makmum bersamaan dengan imam. Artinya adalah do’a, imam membaca “ waladdhooliin”. Setelah imam membaca doa tersebut, maka makmum segera membaca amin.

Posisi dimana imam sampai pada bacaan tertentu yang perlu diamini. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلعم قال: إذا قام الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

Artinya: “Dari Abu Hurairah Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Jika imam membaca “ghoiril maghdubi’ alaihim waladh dhalli-n” maka bacalah “a-mi-n “. Sesungguhnya barang siapa yang bacaanya bersamaan dengan bacaan Malaikat, tentulah diampuni dosanya yang telah lalu..

10. Bacaan Surat setelah al-Fatihah

Bacalah salah satu surat dari al-Qura’an yang kamu hafal dengan tartil dan diperhatikan artinya. di antara surat-surat dalam al-Qur’an adalah; surat al-‘Asri, al-Ma’un, al- Kautsar, al-Nasr dan yang lainnya.

لحديث ابن قتادة ان النبي صلعم كان يقرا في الظهرفي الاوليين بام الكاب وسورتين والركعتين الاخريين بام الكتاب ويسمعنا الاية ويطول في الركعة الاولى مال يطيل فىالركعة الثانية وهكذا فىالعصر وهكذا فى الصبح  متفق عليه

“Karena hadis Ibnu Qatadah bahwa Nabi saw. membaca dalam shalat Dhuhur pada dua rakaat pertama dengan al-Fatihah dan dua surat. Dan pada dua rakaat yang terakhir membaca al-Fatihah dan memperdengarkan pada kami suatu ayat. Dan pada rakaat yang pertama lebih panjang dari pada rakaat yang kedua. Demikian pula dalam shalat Ashar dan shalat Subuh. (Muttafaqun Alaih).

11. Bacaan Takbir Tiap Pergantian Gerakan

Hendaklah membaca takbir ( الله اكبر ) apa bila akan melakukan gerakan satu ke gerakan yang lainnya.

لحديث ابى هريرة رض قال: كان رسول الله صلعم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجداً ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم بكبر حين يرفع ثم يفعل ذالك فى الصلاة كلها ويكبر حبن يقوم من الثنتبن بعد الجلوس. منتفق عليه

Artinya: Dari hadis Abu Hurairah ra. Berkata adalah Rasullah saw jika berdiri untuk shalat beliau bertakbir ketika berdiri kemudian bertakbir ketika rukuk kemudian berkata” SAMIA ALLAHULIMAN HAMIDAH” ketika mengangkat punggungnya (bangun) dari rukuk lalu membaca selagi beliau berdiri “ ROBBANA- WALAKAL HAMDU “ lalu takbir tatkala hendak sujud lalu bertakbir tatkala hendak mengangkat kepala (duduk antara dua sujud) lalu bertakbir tatkala hendak berdiri, kemudian melakukan itu dalam semua shalatnya serta bertakbir tatkala berdiri dari rakaat kedua sesudah duduk. (HR. Bukhari Muslim)

12. Bacaan Saat Rukuk

Bertakbir seperti takbiratul ihram seraya melempangkan (meratakan ) punggung dengan leher, dan kedua tangan memegang lutut.

لحديث ابن حميد الساعدى رضى الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبّر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره.  رواه البخارى

Berdasarkan hadis dari Ibn Humaid Assa’idi ra ia berkata: saya lebih cermat dari pada kalian tentang shalat Rasulullah, saya melihatnya apabila ia bertakbir ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya dan apabila ia ruku dia meletakkan tangannya pada kedua lututnya kemudian membungkukkan punggungnya. (HR Bukhari).

Saikh Nasiruddin al-Albani: merenggangkan jari-jari saat rukuk

كان يفرّج بين أصابعه

Adalah beliau merenggangkan jari-jarinya.

Do’a dalam Rukuk:

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلعم يقول فى الركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي منتفق عليه

Artinya: dari Aisyah ra menceritakan bahwa Rasulullah saw dalam rukuk dan sujudnya beliau mengucapkan:سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي (HR. Bukhari dan Muslim)

لحديث حذيفة قال صليت مع النبي صلعم فكلن يقول فى ركوعه سبحان ربي العظم وفى سجوده سبحان ربي الاعلى الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي

Artinya: Hudzaifah berkata: Aku shalat bersama Nabi saw maka dalam rukuknya beliu membaca سبحان ربي العظم , dan dalam sujudnya beliau membaca سبحان ربي الاعلى ( HR. imam lima dan dishahihkan oleh Tirmidzi)

لحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلعم كان يقول فى ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه احمد ومسلم وابوداود وغيرهم

Artinya: dari hadis Aisyah ra bahwa Rasulullah membaca dalam rukuk dan sujudnya membaca: سبوح قدوس ربالملائكة والروح (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dan lainnya).

Do’a yang lain:

عن علي رض ان النبي صلعم كان اذا ركع قال : اللهم لك ركعة وبك امنت ولك اسلمت انت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين (رواه احمد ومسلمن وابو داود وغيرهم )

Artinya: Dari Ali ra sesungguhnya Nabi saw jika rukuk mengucapkan: اللهم لك ركعة وبك امنت ولك اسلمت انت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dan selain mereka).

Catatan!

Tambahan lafadz “ وبحمده” semua riwayatnya adalah dhoif, tapi imam Syaukani berpendapat semua riwayat- riwayat itu saling menguatkan. (Fiqih Sunnah I: 97 dan Nailul Autor II: 601)

Do’a سبحان ربي العظم dibaca 3x hadisnya adalah mursal. ( Nailul Autor II hadis no. 737)

Sebagian ulama mengatakan: sesempurnanya tasbih dalam rukuk dan sujud adalah 10 tasbih, dengan dalil HR. riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasi’i ( Fiqih Sunnah I: 100)

Jumhur ulama mengatakan: tasbih dalam rukuk dan sujud paling sedikitnya 1 kali ( Fiqih Sunnah I: 100)

13. Bacaan Doa I’tidal.

Mengangkat kepala dengan mengangkat kedua tangan seperti dalam takbiratul ihram dengan membaca : sami’Allahu limaan hamida

لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قـام إلى الصلاة يكبّر حين يقـوم ثم يكـبّر حين يركع ثم يقـول” سمع الله لمن حمده” حين يرفع صلبه من الركـوع ثم يـقـول وهو قائم ربنا ولك الحمد. متفق عليه

Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ra ia berkata : Adalah Nabi saw apabila ia berdiri untuk shalat dia bertakbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika ruku, kemudian membaca ”samiAllahu liman hamidah” ketika mengangkat punggungnya dari ruku, lalu keitka berdiri beliau membaca ”Rabbana wa lakal hamdu”. (Muttafakun alaihi).

Bacaan do’a I’tidal

  سمع الله لمن حمده ربناو لك الحمد ه
سمع الله لمن حمده ,اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد
سمع الله لمن حمده , ربناو لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

لحديث ابى هريرة رض قال: كان رسول الله صلعم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجداً ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم بكبر حين يرفع ثم يفعل ذالك فى الصلاة كلها ويكبر حبن يقوم من الثنتبن بعد الجلوس. منتفق عليه

Artinya: Hadis Abu Hurairah ra berkata: Rasulallah saw jika berdiri untuk shalat, beliau bertakbir ketika berdiri kemudian bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan “sami’allahuliman hamidah”, ketika mengangkat punggungnya dari rukuk kemudian ketika ia berdiri mengucapkan: rabbana walakal hamdu, lalu bertakbir ketika hendak sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, lalu bertakbir ketika sujud, lalu bertakbir lagi ketika berdiri, kemudian beliau mengerjakan yang demikian itu pada setiap salatnya. Kemudian bertakbir ketika duduk diantara dua sujud. (HR. Bukhari dan Muslim).

عن ابي اوفي قال كان رسول الله صلعم اذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده ,اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد

Artinya : Dari Abi Aufa berkata; Rasulallah saw. apabila mengangkat punggungnya dari rukuk mengucapkan “sami’Allahuliman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil’a samawati wamil’al ardi wamil’a ma syi’ta min syain ba’du”.

عن رفاعة قال كن نصلى يوما وراء النبي صلعم فلما رفع رسول الله رؤسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه , ربناو لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلحم قال من المتكلم انفا ؟ قال الرجل انا يا رسول , فقال رسول الله صلحم لقدرايت بضعة وثلاثين ملكا يبتدونها ايهم يكتبها اولا رواه احمد والبخار ومالك وابو داود

Artinya: Dari Rafa’ah, Ia berkata; pada suatu hari kami shalat dibelakang Nabi saw. maka ketika Rasulallah mangangkat kepalanya dari rukuk, Ia mengucapkan “sami’Allahuliman hamidah”, lalu berkata salah seorang dibelakangnya “robbana walakal hamdu hamdan katsiron toyyiban mubarokan fiih”, lalu ketika Rasulallah selesai shalat, bersabdalah ia: Siapa yang berbicara tadi? Laki-laki itu menjawab; Saya ya Rasulallah, lalu Beliau bersabda: Sungguh Aku telah melihat 30 Malaikat yang berebut untuk menulis pahala mereka”. (HR. Ahmad, Bukhari, Malik dan Abu Daud).

Dalam riwayat lain do’a “ربناو لك الحمد tidak menggunakan و (Nailul Autor II: 740). Menurut imam Nawawi, و ditakdirkan sebagai athaf dari lafadz yang dikira-kirakan اطعناك ,حمداك . menurut imam Daqiqil ‘id ditakdirkan sebagai ” hal “

Ø lafadz “ mil’a” pada riwayat yang lain menggunakan dhammah, atau “ mil’u”. tetapi yang menggunakan “ mil’a” lebih mashur dan lebih banyak terdapat dalam hadis. (lihat catatan kaki fiqih sunnah I hal. 99).

Ø Jumhur ulama (Syafi’i, Malik, atho, Abu Dawud, Abu Hurairah, Muhammaad bin Sirin, Ishak dan Dawud) sepakat mengumpulkan bacaan tasmi; dan tasbih bagi imam, makmum dan shalat sendirian. ( Nalul Autor II: 605)

Ø Mazhab Syafi’iyah dan Hadawiyah mengatakan: bacaan tasmi’ hanya untuk imam dan shalat sendirian, dan makmu hanya nembaca tahmid. Mereka berhujjah dengan hadis:

اذا قام الامام سع الله لمن حمده فقول : ربنا لك الحمد  رواه ابوداود

Tapi dibantah, hadis ini tidak berarti menafikan bacaan makmum سمع الله….. , tapi hanya menunjukkan bahwa bacaan makmum ربنا…. itu datang setelah bacaan imam سمع… . imam Nawawi mengatakan : makna ….فقول : ربنا bersamaan dengan mengetahuinya makmum سمع… karena Nabi membacanya dengan keras. Oleh karena itu diharuskanlah penyebutan lafadz….فقول : ربنا sebab makmumnya tidak mendengar. Dan memang disunahkan pelan. ( Fiqih Sunnah I hal: 98) bantahan inidi perkuat demgan hadis Darul qutni (nailul autor II hal. 606) .

Ø Syafi’iyah dan Gadawiyah juga berdalil dengan hadis dari Abu Dawud, tetapi sanatnya maukuf (terputus)

Bacaan do’a yang lain:

,اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد, اللهم طهرني بالثج والبرد والماء البارد, اللهم طهرني من الذنوب ونقنّي منها كما ينقى لثوب الابيض من الوسخ

,اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد اهل الثناء المجد واحق ماقال العبد وكلنا لك عبد . لا ما نع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد

سمع الله لمن حمده, لربي الحمد لربي الحمد

Dalilnya:

عن عبد اله بن ابي اوفى عن النبي صلعم انه كان يقول,وفى لفظ يدعو اذا رفع راسه من الركوع ,اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد, اللهم طهرني بالثج والبرد والماء البارد, اللهم طهرني من الذنوب ونقي منها كما ينقى لثوب الابيض من الوسخ  رواه احمد ومسلم وابو داود وابنماجه

Artinya: Dari Abdullah bin Abi Aufa, dari Nabi saw. Sesungguhnya beliau mengucapkan (dalam lafadz lain berdoa), ketika ia mengangkat kepalanya dari rukuk: ”Allahumma lakalhamdu mil-a samawati wamil-al ardi wamil-a ma syi’ta min syain ba’du, Allahuma tohhirni bissalji wal barodi, wal mail baridi, Allahuma tohhirni minadz dzunubi wanaqqini minha kama yunaqqos tsaubu Al abyadu minal washi”. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

عن ابى سعيد الخدري قال كان رسول الله صلعم اذا قال: سمع الله لمن حمده قال ,اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد اهل الثناء المجد واحق ماقال العبد وكلنا لك عبد . لا ما نع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد رواه مسم واحمد وبو داود

Artinya; Dari Sa’id al-Khudri, Ia berkata; Adalah Rasulallahu saw. apabila Ia mengucapkan “sami’Allahuliman hamidah” Ia berkata: ”Allahumma rabbana Lakal hamdu mil-as samawati wa mil-al Ardi wamil-a ma syi’ta min syai-in ba’du, wa ahlastsana-I almajid wa ahakkuma qola al abdu wakulluna laka abdun lamani’a lima a’toita walamu’tia lima mana’ta walayanfa’u dzal jaddi wamingkaljaddu”. (HR. Muslim, Ahmad, dan Abu Daud).

وصح عنه صلعم : انه كان يقول بعد سمع الله لمن حمده , لربي الحمد لربي الحمد حتى يكون اعتداله قدر ركوعه.

Artinya: dan shahih juga dari Rasulallah saw. sesungguhnya Beliau setelah mengucapkan; “sami’Allahuliman hamidah”, ia mengucapkan: li“robbil hamdu lirabbil hamdu”, sehingga I’tidalnya itu seukuran rukuknya. (Fiqih Sunnah hal. 99)

14. Bacaan Gerakan Sujud

Bersujud dengan meletakkan kedua lutut dan jari-jari kaki di atas tanah, lalu kedua belah tangan, kemudian dahi dan hidung dengan menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat serta merenggangkan kedua tangan dari lambung dengan mengangkat siku.

لحديث ابن حميد الساعدى رضى الله عنه قال: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ….. وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل أطراف أصابع رجليه القبلة  رواه البخارى

Karena hadis dari Ibn Humaid ra ia berkata : saya lebih cermat dari pada kalian tentang shalatnya Nabi saw, saya melihatnya ….dan apabila ia sujud ia meletakkan kedua tangannya dengan tidak meletakkan lengannya pada tanah dan tidak merapatkannya pada lambung, dan ujung jari-jari kakinya dihadapkan ke arah Qiblat. (HR. Bukhari)

لحديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه  رواه الخمسة إلا أحمد

Berdasarkan hadis dari Wail bin Hajar ia berkata: ”Adalah Nabi saw apabila ia sujud ia meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya dan apabila ia bangkit ia mengangkat kedua tangannya sebelum lututnya”. (Diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Muslim)

حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير يضع يديه قبل ركبتيه

Abu Hurairah ra berkata : ”Rasulullah saw bersabda, ”Apabila salah seorang diantara kalian sujud maka janganlah ia menderum sebagaimana menderumnya onta yaitu, meletakkan kedua tangannya sebelum kedua tangannya.

عن البراء بن عازب قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك  رواه مسلم في صحيحه

Dari al-Bar bin Azib ia berkata ”Rasulullah saw bersabda apabila kamu sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu”. (HR Muslim di dalam Shahihnya). HPT hal 90-92

أنّ النبي صلي الله عليه وسلم … فلما سجد وضع وجهه بين كفيه

Sesungguhnya Nabi SAW …. Tatkala ia sujud ia meletakkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya.

عن ميمونة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت البهيمة تمر بين يديه مرت   أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه

Dari Maimunah ra ia berkata: Adalah Rasulullah saw apabila sujud, binatang bisa lewat di antara tangan beliau. (HR. Muslim dan an-Nasai dan Ibnu Majah). ( Goyatu al ahkam fi ahadisi al ahkam 2)

Saikh Nasiruddin al-Albani: Mendahulukan kedua tangan ketika rukuk

كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه  رواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم

Adalah Nabi saw meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. (HR Ibnu Majah, Daruquthni dan Hakim)

إاذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليبضع يديه قبل ركبتيه رواه أبودود

Apabila salah seorang diantara kamu sujud maka janganlah ia menderum sebagaimana menderumnya onta hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. (HR. Abu Daud). ( Sifat Shalat Nabi, Nasiruddin Al-Albani: 171)

Bacaan do’a sujud:

Dalam hal ini do’a ruku dan sujud adalah sama.

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي
سبحان ربي الاعلى
سبوح قدوس ربالملائكة والروح

Bacaan do’a sujud yang lain:

اللهم لك سجدت وبك امنت وك اسلمت. وسجد وجهي للذي خلقه فصوره فاحسن صوره , فشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين
رب اعط نفسي تقواها وزكيها , انت خير من زكاها انت وليها ومولاها
اللهم اغفرلي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره
اللهماغفرلي خطيئتي وجهلي واسرافي فى امري, وماانت ومااخرت وما اسررت وما اعللنت . انت الهي لا اله الا انت

Dalilnya:

عن على رضي الله عنه : ان رسول الله صلعم كان اذا سجد يقول : اللهم لك سجدت وبك امنت وك اسلمت. وسجد وجهي للذي خلقه فصوره فاحسن صوره , فشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين رواه احمد ومسلم

Artinya: dari Ali ra. Sesungguhnya Rasulallah saw. apabila sujud mengucapkan; ”Allahuma laku sajadtu wabika amantu walaka aslamtu wa sajada wajhia lilladzi kholakohu fa sowwarohu faahsana sowarohu fasyakko sam’ahu wabasorohu fatabarokallohu ahsanal kholikin”. (HR. Ahmad dan Muslim).

عن عائشة : انها فقدت النبي صلعم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب اعط نفسي تقواها وزكيها , انت خير من زكاها انت وليها ومولاها  رواه احمد

Artinya; Dari Aisyah Sesungguhnya ia kehilangan Nabi saw dari tempat tidurnya lalu ia menyentuh Nabi dengan tanganya, sedangkan beliau sedang sujud, dan sedang membaca; ”Robbi a’ti nafsi taqwaha wazakiyaha anta khoiruman zakaaha anta waliyuha wamaulaha”. (HR. Ahmad).

عن ابي هريرة : ان النبي صلعم كان يقول فى سجوده : اللهم اغفرلي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره  رواه سلم ابو داود والحاكم

Artinya: Dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Nabi saw. dalam sujudnya mengucapkan: ”Allahumaghfirli dzanbi kullahu dakkohu wajallahu wa awwalahu wa akhirohu wa ‘ala niyatihi wasarrodahu”. (HR. Muslim, Abu Daud dan Hakim).

كان يقول وهو ساجد : اللهماغفرلي خطيئتي وجهلي واسرافي فى امري, وماانت ومااخرت وما اسررت وما اعللنت . انت الهي لا اله الا انت

Artinya: Adalah Nabi saw. mengucapkan di dalam sujudnya “Allahumaghfirli khotiati wajahli waisrofi fi amri wamaanta wama akhrojta wama asrorta wama a’lanta anta ilahi lailaha illa anta”. (fiqih sunnah hal. 101)

15. Duduk diantara Dua Sujud.

Mengangkat kepala dengan bertakbir dan duduk

لحديث أبي حميد الساعدى رضى الله عنه قال: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله … فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى  رواه البخارى فى صحيحه

Karena hadis dari Abu Humaid Assa’idi ra ia berkata: Adalah aku lebih cermat dari kalian tentang shalatnya Rasulullah …. maka apabila ia duduk diantara dua sujud ia duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. (HR Bukhari di dalam shahihnya)

Bacaan lengkap doa diantara dua sujud

عن ابن عبّا س الّنبيّ ص م: كان يقول بين السّجدتين”أللّهم اغفرلىوارحمنىواجبرني واهدني وارزقني”  رواه الترمذى

Ya Allah ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupilah aku, tunjukilah aku dan berilah rizki kepadaku.

Menurut Malikiyah, duduk tawarruk baik di dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir.

لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وأخرها متوركا

Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud bahwa Nabi saw pada pertengahan dan akhir shalatnya dengan melekatkan pantatnya pada tanah (tawarruk). ( Alfiqhu al islami wa adillatuhu 2 : 53).

Bacaan duduk di antara 2 Sujud lainnya

عن حذيفة النّبي ص م كان يقول بين السّجد تين” ربّ اغفرلى ربّ اغفرلي” (رواه النّسائ وابن ماجه) فى فقه السنة و نيل الاوطار

Wahai Tuhan ampunilah aku, ampunilah aku.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ألنّبيّ ص م كان يقول بين السّجدتين”أللهّم اغفرلىوارحمنى وعافني واهدني وارزقني” (رواه ابوداود) نيل الأوطارو فقه السنّه

Ya Allah ampunilah aku, belas kasihanilah aku, jadikanlah aku sehat, berilah aku petunjuk dan berilah aku rizki.

أللّهمّ اغفرلىوارحمنىواجبرني وارفعني واهدني وارزقني” (رواه الحاكم

Ya Allah ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rizki.

أللّهمّ اغفرلىوارحمنىوعافني واهدني وارزقني”  رواه ابوداود

Ya Allah ampunilah aku, kasihanilah aku, jadikanlah aku sehat, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rizki.

ربّ اغفرلىوارحمنىواجبرني وارزقني وارفعني” (رواه ابن ماجه

Wahai Tuhan ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupilah aku, berilah aku rizki, dan angkatlah derajatku. (Tanya Jawab Tim Tarjih 2/56)

16. Bangkit dari Sujud ke Rakaat Selanjutnya.

Mengangkat kepala dengan bertakbir, duduk sebentar, lalu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan pada tanah.

لحديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتي يستوى قاعدا ( رواه البخارى فى صحيحه ) وفي لفظ له فإذا رفع رأسه من االسجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.

Karena hadis dari Malik bin Huwirits ra bahwa ia melihat Rasulullah saw shalat apabila beliau dalam rakaat ganjil dari shalatnya, beliau belum berdiri, beliau duduk dulu hingga lurus dalam duduknya. (HR. Bukhari dalam shahihnya)

Dalam lafadz lain oleh Bukhari, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk dan menekan pada tanah, lalu berdiri.

Di dalam riwayat lain: dengan menekan pada paha

فى حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ونهض علي ركبتيه واعتمد علي فخذيه .حديثه مرسل كما في نيل الاوطار

Dalam hadis dari Wail bin Hajar bahwa Rasulullah saw apabila ia bangkit ia mengangakat kedua tangannya sebelum kedua lututnya dan bertumpu pada kedua pahanya. ( Goyatu al ahkam fi ahadisi al ahkam 2 : 201)

Bangkit dari duduk tahiyat awal kepada qiyam kembali sambil takbir serta mengangkat dan menghadapkan kedua tapak tangan ke kiblat.

قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين رفع يديه رواه البخارى

Ibnu Umar berkata” Adalah Nabi saw apabila ia bangkit dari rakaat kedua ia mengangkat kedua tangannya. (HR. al-Bukhari)

17. Duduk Tasyahud Awal dan Akhir.

Duduk di atas kaki kiri dan menumpukkan kaki kanan serta meletakkan kedua tangan kanan di atas kedua lutut. Menjulurkan jari jari tangan kiri, serta tangan kanan menggenggam jari-jari kelingking, jari manis dan jari tengah serta mengacungkan jari telunjuk dan menyentuhkan ibu jari pada jari tengah.

لحديث ابن حميد الساعدى رضى الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم رأيته … فإذا جلس في الركعتين جلس علي رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس فى الركعة الأخير قدم رجله اليسرى ونصب رجله الأخرى وقعد على مقعده رواه البخارى

Karena hadis dari Ibn Humaid Assaidi ra berkata: ” saya adalah yang paling cermat diantara kalian tentang shalatnya Nabi saw, saya malihatnya …. maka apabila baliau duduk pada rakaat kedua beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan apabila duduk pada rakaat terakhir beliau memajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lain dan duduk di atas tempat duduknya”. (HR. Bukhari)

عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذاقعد في التشهد وضع يده اليسرى علي ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى عقد ثلاثا وخمسين وأشار بأصابعه السباية

Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw apabila duduk pada tasyahud beliau meletakkan tangan kirinya pada lutut kiri dan tangan kanannya pada lutut kanannya dan menggenggam dengan isyarat limah puluh tiga dan mengacungkan jari telunjuknya. (HR. Muslim)

عن الزبير رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعوا وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفّه اليسرى ركبته  رواه مسلم

Dari zubair ra, adalah Nabi saw apabila duduk berdoa beliau meletakkan tangan kanannya pada paha kanan dan tangan kirinya pada paha kiri dan mengacungkan jari telunjuknya, meletakkan ibu jarinya pada jari tengah dan tangan kirinya menggenggam lututnya.

Bacaan lengkap Doa Tasyahud

قال عبدالله كنّاإذاصّليناخلف النّبيّ ص م قلنا ” السّلام على جبريل وميكائيل السّلام علا فلان وفلان”فلتفت إلينارسول الله ص م فقال: فإنّ لله هو السّلام فإذاصلّى أحدكم فليقل:”ألتّحيّات لله والصّلوات والطيّبات السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عبادالله الصّالحين” فإنّكم إذاقلتموهاأصابت كلّ عبد لله صالح في السّمائ والأرض”أشهدأن لاإله إلاالله وأشهدأنّ محمّداعبده ورسوله رواه البخارى

Segala penghormatan, kebahagiaan dan kebagusan adalah kepunyaan Allah. Semoga keselamatan atas engkau ya Nabi Muhammad, beserta rahmat dan kebahagiaan Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian dan hamba-hamba Allah yang baik-baik. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusanNya.

عن كعب بن عجرة عن النّبيّ ص م يقول في الصّلاة “أللّهمّ صلّ على محمّدوعلىآل محمّدكماصلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمّدوآل محمّد كماباركت علىإبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد روي السافعى

Ya Allah limpahkan kemurahanMu kepada Muhammad dan keluarganya sebagaiman Engkau telah limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaiman Enkau. Sesungguhnya Engkau yang Maha Terpuji dan Maha mulia.

Bacaan tasyahud lain:

تشهّدابن مسعود : ألتّحيّات لله والصّلوات والطيّبات السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عبادالله الصّالحين أشهدأن لاإله إلاالله واشهدانّ محمّداعبده ورسوله(رواه الجماعة) فى نيل الأوطار

Semua ucapan penghormatan, pengagungan, dan pujian hanyalah milik Allah. Segala pemeliharan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kapada kami dan semua hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersakasi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanNya.

تشهّدابن عبّاس : ألتّحيّات المباركاتةالصّلوات والطّيّبات لله السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عبادالله الصّالحين أشهدأن لاإله إلاالله وأشهدأنّ محمّدارسول الله(رواه الجماعة) فى نيل الاوطار

Semua ucapan penghormatan, segala karunia, dan segala ucapan pengagunggan dan pujian hanyalah milik Allah. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu, wahai Nabi begitu pula rahmat Allah dan segenap karuniaNya. Semua perlindungan dan pemeliharaan semoga diberikan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersakasi sesungguhnya Muhammad adalah utusanNya.

تشهّدابن عمر: ألتّحيّات لله والصّلوات والطيّبات السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عبادالله الصّالحين أشهدأن لاإله إلاالله واحده لاشريك له وأشهدأنّ محمّداعبده ورسوله (رواه ابوداودوالدارقطني)

Semua ucapan penghormatan milik Allah, begitu pula segala karunia, dan ucapan pengagunggan. Semua pertolongan dan pemeliharaan untukmu wahai Nabi, begitu pula karunia Allah begitu pula semua kariniaNya. Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah Tuhan Yang Tunggal tiada sekutu bagiNya dan aku bersakasi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanNya.

تشهّدابوموسى ألأاشعرى : ألتّحيّات الطيّبات الصّلوات لله السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عبادالله الصّالحين أشهدأن لاإله إلاالله واحده لاشريك له وأشهدانّ محمّداعبده ورسوله (رواه مسلم وابوعوانة وابوداود وابن ماجه

Semua ucapan penghormatan, segala karunia, segala ucapan pengagunggan dan pujian hanyalah milik Allah. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat dan karunia Allah. Semua perlindungan dan pemeliharaan Allah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah Tuhan Yang Tunggal tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersakasi sesungguhnya Muhammad adalah hambaNya dan utusan-Nya.

تشهّدعمرابن خطاب : ألتّحيّات لله الزّاكيات لله الطيّبات لله السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عبادالله الصّالحين أشهدأن لاإله إلاالله وأشهدأنّ محمّداعبده ورسوله (رواه مالك وبيهقي بسند صحيح

Artinya: Semua ucapan penghormatan hanyalah milik Allah. Segala pengkudusan hanyalah milik Allah segala pengagunggan hanyalah milik Allah, segala pemeliharan dan perlindungan adalah untukmu, wahai Nabi, begitupula rahmat dan segala karunia-Nya. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kapada kami dan semua hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersakasi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanNya.

تشهّد عائشة : ألتّحيّات الطيّبات الصّلوات الزّاكيات لله السّلام على النّبيّ ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عبادالله الصّالحين أشهدأن لاإله إلاالله وأشهدأنّ محمّداعبده ورسوله(رواه البيهقي

Segala ucapan untuk menyatakan hormat, segala ucapan untuk pengagunggan, dan segala ucapan pujian serta ucapan untuk menyatakan pengkudusan hanya milik Allah. Segala pemeliharan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan segala jaruniaNya. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kapada kami dan semua hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersakasi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanNya. (al-Bani “Sifat Shalat Nabi).

Bacaan Shalawat Nabi SAW

أللّهمّ صلّ على محمّدوعلى آل محمّدكماصلّّيت علىآل إبراهيم إنّك حميدمجيدأللّهمّ بارك على محمّدوعلىآل محمّد كماباركت علىآل إبراهيم إنّك حميد مجيد( روي الجماعة) فىفقه السنّة ونيلالاوطار**

Artinya: Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Ya Allah berikanlah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمّدوعلى آل محمّدكماصلّيت علىآل إبراهيم وبارك على محمّدوعلىآل محمّد كماباركت علىآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ( روي أحمدومسلم والنّسائ والترمذي وصححه) فى نيل الاوطار**

Artinya: Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim, berikanlah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمّدوعلى أزواجه وذرّيّته كماصلّيت علىآل إبراهيم وبارك على محمّدوأزواجه وذرّيته كماباركت علىآل إبراهيم إنّك حميد مجيد( متفق عليه) فى نيل الاوطار**

Artinya: Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad istri-istrinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim dan berikanlah karunia kepada Muhammad para isteri-istrinya dan anak keturunanya, sebagaimana Engkau memberikan karunia kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمّدوعلى آل محمّدكماصلّيت علىآل إبراهيم وبارك على محمّدوعلىآل محمّد كماباركت علىآل إبراهيم فى العالمين إنّك حميد مجيد ( روي مالك ومسلم وابوداودوالترمذي والنّسائ واحمد وغيره) **.

Artinya: Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim, berikanlah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada keluarga ibrahim diseluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمّدوعلى أزواجه وذرّيّته كماصلّيت علىإبراهيم وبارك على محمّدوأزواجه وذرّيته كماباركت علىآل إبراهيم إنّك حميد مجيد( حديث حسن رواه ابوحميدالسعد)**

Artinya: Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad istrinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan berikanlah karunia kepada Muhammad para istrinya dan anak keturunanya, sebagaimana Engkau memberikan karunia kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمّدوعلى آل محمّدكماصلّيت علىإبراهيم إنّك حميدمجيد وبارك على محمّدوعلىآل محمّد كماباركت علىإبراهيم إنّك حميد مجيد( حديث حسن صحيح رواه الترمذي)

Artinya:  Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Berikanlah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمّدوآل محمّدكماصلّيت علىإبراهيم وبارك على محمّدوآل محمّد كماباركت علىآل إبراهيم إنّك حميد مجيد(صحيح رواه ابوداود)**

Artinya:  Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim, dan berikanlah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada keluarga ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

.أللّهمّ صلّ على محمّدعبدك ورسولك كماصلّيت على إبراهيم وبارك على محمّدوعلى آل محمّدكماباركت علىإبراهيم وآل إبراهيم (رواه البخاري)**

Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad hambaMu dan rasul-Mu sebagaimana engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan berilah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.

أللّهمّ صلّ على محمّدوعلى آل محمّدكماصلّيت علىآل إبراهيم و بارك على محمّدوعلىآل محمّد كماباركت علىإبراهيم وعلىآل إبراهيم فىالعالمين إنّك حميد مجيد(صحيح رواه احمد)**

Artinya:  Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Berikanlah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim diseluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمّدوآل محمّدكماصلّيت علىإبراهيم وعلىآل إبراهيم إنّك حميدمجيدأللّهمّ بارك على محمّدوعلىآل محمّد كماباركت علىإبراهيم وعلىآل إبراهيم إنّك حميد مجيد( صحيح رواه البخاري)**.

Artinya: Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Ya Allah berikanlah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمّدوعلى أهل بيته وعلىإزواجه وذرّيّته كماصلّيت علىآل إبراهيم إنّك حميد مجيدوبارك علىمحمّدوعلىأهل بيته وعلىأزواجه وذرّيّته كماباركت علىآل إبراهيم إنّك حميدمجيد (رواه احمدوالطّاهوي)**.

Artinya:  Ya Allah berilah rahmat kepada Muhammad, keluarganya, istri-istrinya dan keturunannya sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Berikanlah karunia kepada Muhammad, keluarganya, istri-istrinya dan keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepad keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمّدوعلى آل محمّدكماصلّيت علىإبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميدمجيدوبارك على محمّدوعلىآل محمّد كماباركت علىإبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد رواه احمدوالنّسائ وابويعلىبسندصحيح

Artinya: Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim. sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Berikanlah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمدالنّبيّ ألأميّ وعلى آل محمّدكماصلّيت على آل إبراهيم وبارك على محمّدالنّبيّ ألأميّ وعلى آل محمّد كماباركت على آل إبراهيم فى العالمين إنّك حميد مجيد رواه مسلم وابوعوانة وابن ابي شيبة وابوداودوالنّسائ وصححه الحاكم

Artinya:  Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad Nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim dan berilah karunia kepada Muhammad Nabi yang ummi dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi karunia kepada keluarga Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمّدعبدك ورسولك كماصلّيت على آل إبراهيم وبارك على محمّدعبدك ورسولك وعلىآل محمّد كماباركت علىإبراهيم وعلىآل إبراهيم (رواه البخاري والنّسائ والطاهوي وأحمدواسماعيل القاضي)**

Artinya: Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad hambaMu dan rasul-Mu sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim dan berilah karunia kepada Muhammad hambaMu dan rasulMu dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.

أللّهمّ صلّ على محمّدوعلىأزواجه وذرّيّته كماصلّيت على آل إبراهيم وبارك علىمحمّد وعلى أزواجه وذرّيّته كماباركت علىإبراهيم إنّك حميدمجيد (رواه البخاري ومسلم والنّسائ)**

Artinya:  Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad, istri-istrinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim dan berikanlah karunia kepada Muhammad para istrinya dan anak keturunanya sebagaimana Engkau memberikan karunia kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

أللّهمّ صلّ على محمّدوعلى آل محمّدوبارك على محمّدوعلى آل محمّد كماصلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد( رواه البخاري والنّسائ والطاهوي وابوقعدابن العربي فىالمعجام)**

Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan berikanlah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat dan karunia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. al-Bani “Sifat shalat Nabi”.

Bacaan setelah Tasyahud Awal

عن ابن مسعودقال : أنّ محّمدا ص م قال: إذا قعدتم فى كلّ ركعتينفقولوا: “ألتحيّات لله والصّلوات والطيّبات السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عبادالله الصّالحين أشهدأن لاإله إلاالله وأشهدأنّ محمّداعبده ورسوله” ثمّ اليتخيّرأحدكم من الدّعاء أعجبه إليه فليدع به ربّه عزّ وجلّ (رواه احمدوالنّسائ)

Artinya:  Kemudian hendaklah seseorang memilih doa yang disenanginya dan hendaklah ia mengajukan permohonannya kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

Bacaan Setelah tasyahud Akhir

إذافرغ أحد من التشهّدأللأخرفليستعذ بالله من ا ربع يقول : أللّهمّ إنّي أعوذبك من عذا بجهنّم ومن عذاب القبرومن فتنة المحياوالممات ومن شرّفتنة المسيح الدجّال ثمّ يدعولنفسه بما بداله (رواه ابوداودواحمد بسند صحيح)

Artinya:  Ya Allah aku berlindung kapada Engkau dari siksa Jahannam dan dari siksa kubur begitu juga dari fitnah hidup dan mati, serta dari fitnah Dajjal (pengembara yang dusta).

Bacaan lainnya yang diperbolehkan:

عن عائشة أنّ النّبيّ ص م كان يدعوفىالصّلاة ” أللّهمّ إنّي أعوذبك من عذاب القبروأعوذبك من فتنة المسيح الدجّال وأعوذبك من فتنة المحياوالممات أللّهمّ إنّي أعوذبك من المغرم والمأثم (رواه الجماعة إلاإبن ماجه

Artinya:  Ya Allah aku berlindung kapada Engkau dari siksa kubur dan aku berlindung dari fitnah Dajjal dan aku berlindung dari fitnah hidup dan mati, ya Allah aku berlindung kepadaMu dari dosa-dosa dan terbelit hutang.

ماتقول فىالصّلاة ؟ أتشهّد ثم” أسأل الله الجنة وأعو به من النّار” أمّا والله ماأحسن دن دنتك ولادن دنه معاذ فقال رسول الله ص م حولها ندن دن (رواه ابوداود وابن ماجه وابن حزيمة بسند صحيح)

Artinya: Aku bertasyahud kemudian aku mohon Syurga kepada Allah dan berlindung dari siksa Neraka.

أللّهمّ إنّي أسألك يا ألله (بالله)ألواحدألأحدأالصّمد ألذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفرلي ذنوبي إنّك أنت الغفورالرّحيم  رواه ابو داود والنسائ و أحمد وابن حزيمة وصححه الحاكم

Artinya: Ya Allah aku mohon kepadaMu, ya Allah Tuhan Yang Maha Tunggal tempat mahluk bergantung, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tiada sesuatupun yang menyamaiNya, ampunilah segala dosaku, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

أللّهمّ إنّي أسألك بأ ن ّ لك الحمد لاإله إلاأنت واحدك لاشريك لك المنّان يا بد يع السموات والأرض يا ذالجلال والإكرام يا حي يا قيّوم إني أسألك الجنّة وأعوذبك من النّار

Artinya: Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahwa segala puji adalah milikMu, tiada tuhan kecuali Engkau, tiada sekutu bagiMu, Maha Pemberi Karunia, wahai pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Pemurah, wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang Maha Berdiri Sendiri, sesungguhnya aku memohon Syurga kepadaMu dan aku berlindung dari siksa Neraka.

أللّهمّ الغفرلي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وماأسرفت وما أنت أعلم بهمنّي أنت المقدّم وأنت المؤخّّرلاإله إلاّ أنت ( رواه مسلم وابوعوانة

Artinya: Ya Allah ampunilah segala dosaku pada masa lalu dan akan datang, yang aku lakukan denagn sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan dengan terang-terangan dan apa saja perbuatanku yang berlebihan dan dosa-dosa lain yang Engkau lebih tahu daripadaku. Engkaulah yang terdahulu dan yang terkemudian tidak ada Tuhan melainkan Engkau.

أللّهمّ إنّي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذّنوب إلاّ أ نت فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني إنّك أنت الغفور رحيم (رواه البخاري ومسلم

Artinya: Ya Allah aku telah banyak melakukan kedzaliman kepada diriku sendiri dan tidak ada yang dapat mengampuni semua dosa itu kecuali Engkau. Oleh karena itu berilah aku pengampunan dari sisi-Mu dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Pengasih.

Menurut Saikh Nasiruddin al-Albani: Bila shalat yang dilakukan hanya dua rakaat seperti shalat subuh beliau duduk iftirasy (duduk di atas telapak kaki kiri yang dihamparkan dan kaki kanan ditegakkan).

فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد (رواه أبو داود و البيقى

Apabila engkau duduk pada pertengahan shalat maka tenanglah dan bentangkanlah paha kirimu lalu tasyahudlah. (HR Abu Dawud dan Baihaqi).

Abu Hanifah: duduk tasyahud akhir seperti duduk di antara dua sujud (iftrasy)

بدليل أبى حميد الساعدى فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم جلس-نعنى للتشهد- فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته (رواه البخارى

Karena hadis dari Abu Humaid Assa’idi dalam sifat shalat Rasululla saw beliau duduk (tasyahud), lalu membentangkan kaki kirinya dan menghadapkan punggung kaki kanan ke arah kiblat. (HR Bukhari). (Al fiqhu al islami waadillatuhu 2: 853)

Menurut Malikiyah: Duduk tawarruk di tasyahud awal dan akhir.

روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فى وسط الصلاة وأخرها متوركا

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud ra bahwa Nabi saw duduk pada pertengahan shalat dan akhirnya dengan meletakkan pantatnya pada tanah. ( Alfiqhu al islami wa adillatuhu:jld 2, hal 853)

Menurut Saikh Nasiruddin al-Albani: Menggerakkan jari telunjuk sambil berdoa.

كان يرفع إصبعته يحركها يدعوها (رواه أحمد و النسائى و أبو داود

Adalah Nabi saw mengangkat jarinya dan menggerakkannya lalu berdoa dengannya.
Baihaqi: memberikan komentar tentang hal ini bahwa kemungkinan yang dimaksud hadis tersebut adalah mengacungkan jari telunjuk bukan menggerak-gerakkan jari telunjuk, agar tidak bertentangan dengan hadis Ibnu-Zubair dari Ahmad, Abi Daud, an-Nasai dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya dengan lafadz

كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته

Adalah Nabi saw memberi isyarat dengan jarinya, tidak menggerakkannya dan matanya tidak melampaui isyarat telunjuknya. (Nailul Author 1:628)

18. Tata Cara Salam

Muhammadiyah: bersalam dengan berpaling kekanan dan kekiri, yang pertama sampai terlihat pipi kanan dan yang kedua terlihat pipi kiri oleh orang yang di belakannya.

لحديث سعد قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلّم عن يمينه وعن يساره حتي أرى بياض خده  رواه مسلم فى صحيحه

Karena hadis dari Sa’ad ia berkata: Saya melihat Nabi saw bersalam ke arah kanan dan kirinya sehingga saya melihat pipinya yang putih”. (HR Muslim dalam shahihnya). ( HPT : 99).

Imam Malik: berpendapat salam hanya sekali

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صاي الله عليه وسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا (أخرجه الترمذى

Dari Aisyah ra, bahawa rasulullah saw di dalam shalatnya bersalam hanya sekali yaitu menghadapkan wajahnya condong ke arah kanan. (Goyatu al ahkamfi ahadisi al ahkam 2:220).

Catatan: Tidak disyariatkan membuka tangan kanan ketika salam pertama dan menutup tangan kiri ketika salam kedua dalam tasyahud akhir karena tidak ada hadis yang menjelaskan hal itu.

Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam cara melakukan shalat sebagai yang tersebut di atas sebab tidak adanya hadis yang menjelaskan hal ini (perbedaan wanita dan pria dalam shalat).

Bacaan Salam

لحديث أبي داود بإسنا د صحيح عن وا ئل بن حجر قال: صلّيت مع النّبيّ ص م فكان يسلّم عن يمينه “السّلا م عليكم ورحمة الله وبركا ته ” وعن شماله ” السّلا م عليكم ورحمة الله وبركا ته

Artinya: Berbahagialah kamu sekalian dengan rahmat dan berkah Allah

Bacaan lainnya yang diperbolehkan:

عن ابن مسعود ألنّبيّ ص م كان يسلّم عن يمينه وعن يساره “ألسّلا م عليكم ورحمة ألسّلا م عليكم ورحمة الله وبركا ته حتّى يرى بياض خدّه (رواه الخمسة وصححه الترمذي)

السّلا م عليكم Bersumber pada riwayat Muslim baik ke kiri maupun ke kanan

عن عقلمة ابن وا ئل عن أبه قال : صلّيت مع النّبيّ ص م فكان يسلّم عن يمينه “ألسّلا م عليكم ورحمة الله وبركا ته ” وعن شماله ” ألسّلا م عليكم ورحمة الله (صحيح رواه أبو داود)

Tuntunan Sholat Lengkap terakhir yaitu Dzikir dan Doa Setelah Shalat Lima Waktu

أستغفرالله × 3 أللّهمّ أنت السّلام ومنك السّلام تبا ركت ياذالجلال و اللإ كرام ( رواه مسلم و أحمد و أبو داود والنّسائ وابن حزيمة و ألدارمي وابن ماجه)

Artinya: Aku memohon kepada Allah 3x. Ya Allah Engau pemberi keselamatan, dari-Mu keselamatan, maha suci Engkau, wahai Robb pemilik keagungan dan kemuliaan.

لاإله إلاّ الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيئ قدير أللّهمّ لا مانع لما ٍٍٍٍأعطيت ولا معطي لما منعت ولاينفع ذاالجدّمنك الجدّ ( رواه البخارى و مسلم و ابوداود و أحمد وابن خزيمة وألدّارمي والنّسائى

Artinya: Tiada Ilah melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala pujian. Dia Maha Kuasa segala sesuatu. Ya Allah tiada yang mencegah pada yang Engkau beri dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Hanya dari-Mu kemuliaan dan kemuliaan.

لاإله إلاّ الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيئ قدير لاحول ولاقوّة إلاّ بالله لاإله إلاّالله ولا نعبد إلاإيّاه له النعمة وله الفضل وله الثّناءالحسن لاإله إلاّالله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون (رواه مسلم واحمد وابوداود والنّسائ وابن حزيمة

Artinya : Tiada Ilah melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, tiada Ilah melainkan hanya Allah, kami tidak beribadah kecuali kepada-Nya, bagi-Nya nikmat, anugerah, dan pujian yang baik, tiada Ilah melainkan hanya Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai.

لاإله إلاّ الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كلّ شيئ قدير×10( رواه احمد وترمذي

Artinya:  Tiada Ilah melainkan Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya pujian dan bagi-Nya segala pujian, Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10x setelah selesai shalat Maghrib dan Subuh.

أللّهمّ أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (رواه ابو داود والنّسائ واحمد وحاكم

Artinya:  Ya Allah tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu.

سبحان الله×33الحمدلله×33الله اكبر×33 لاإله إلاّ الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيئ قدير(رواه مسلم واحمد وابن خزيمة والبيهقي

Artinya: Maha Suci Allah 33x, Segala puji bagi Allah 33x, Allah Maha Besar. Tiada Ilah melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian membaca surat al-Ikhlash, al- Falaq, dan an-Naas.

أللّهمّ إنّي أسأ لك علما نافعا ورقا طيّبا وعملا متقبّلا( رواه النّسائ وابن السّنّى

Arinya: Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Yazid bin Abdul Qadir Jawas ‘Kumpulan doa-doa”

Baca Juga: Tata Cara Mandi Wajib Sesuai Tuntunan Nabi Muhammad SAW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tata Cara Berwudhu yang Benar

Tata Cara Berwudhu yang Benar Sesuai Tuntunan Nabi SAW

Pengertian Shalat Tathawwu dan Macam-Macamnya

Pengertian Shalat Tathawwu dan Macam-Macamnya